Turboprop

Turboprop


Turboprop er godt egent til korte og mellomlange distanser. Mange av flytypene, som for eksempel Beech King Air og Piaggio Avanti, kan benyttes på korte rullebaner.