Om Airbroker AS

Om Airbroker AS


Airbroker AS ble dannet i 1994 og våre flymeglere har mer enn 30 års erfaring innen formidling av transporttjenester til ulike kundegrupper. 

Siden starten har Airbroker AS befestet sin posisjon som ledende aktør på sitt felt.

Vår unike evne til å se nye muligheter, gjør oss i stand til å tilby optimale transportløsninger tilpasset individuelle krav og behov.

Mer enn 30 års erfaring innen formidling av transporttjeneste

Våre flymeglere fungerer både som rådgivere og problemløsere, og bistår i forbindelse med alle formelle og praktiske spørsmål. Samtidig har Airbroker et solid nettverk av seriøse samarbeidspartnere over hele verden. Dette gjør det mulig for oss å koordinere alle oppgaver – både i Norge og i destinasjonslandet –  på best mulig måte.

Airbroker AS er en uavhengig flymegler

Fokus på nær dialog med kunden bidrar til å etablere en trygghet om at individuelle behov blir ivaretatt på best mulig måte.
Som kunde bestemmer du selv hva som er viktig – enten det er kostnader, tidsbruk eller komfort. Sammen med deg kommer vi frem til kreative løsninger for akkurat ditt transportbehov